ประกาศผล 15 ทีม รอบ Final round

 1. AltoTech
 2. BP Tourism
 3. DataButter
 4. Happy Poisson
 5. Honey Travel
 6. Infinity 
 7. Innorix 
 8. MTMA
 9. Path Traversal 
 10. Pick A Trip
 11. Starts
 12. Starter
 13. Tadaaa
 14. Xenodocheions
 15. หมีย์โดนไฟพ่น (เดิมชื่อ meekinhua)

รอบแรก

Thailand travelution 2022 | QSNCC

คัดเลือก 5 ทีมผ่านรอบคัดเลือก พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย พร้อมรับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ เพื่อใช้ในการนำเสนอในรอบสุดท้าย

รอบสุดท้าย

ห้องประชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

นำเสนอครั้งสุดท้าย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เวลา 10.00 น. สำหรับแผนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเพื่อหาผู้ชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท